×

LOGIN

สมัครสมาชิกใหม่
กรณีลืมรหัสผ่านกรุณา คลิ๊กที่นี่.
×

Shopping Cart : 1

×

LANGUAGE


เกี่ยวกับบริษัท
Sandwich

เริ่มต้นบริษัท

ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกๆ คน

Sandwich

มาตรฐานการผลิต

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต จากระทรวงสาธารณสุข

Sandwich

วิสัยทัศน์

ผลิตสินค้าอยู่ภายใต้มาตรฐาน GMP

Sandwich

คุณภาพระดับสากล

วัตถุดิบ นำเข้าจากต่างประเทศ


มาตรฐานการผลิต

บริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (Good Manufacturing Practice Certificate หรือชื่อย่อว่า GMP) ติดต่อกันทุกปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าจากนานาประเทศทั่วโลก