×

LOGIN

สมัครสมาชิกใหม่
กรณีลืมรหัสผ่านกรุณา คลิ๊กที่นี่.
×

Shopping Cart : 1

×

LANGUAGE


เกี่ยวกับบริษัท
Sandwich

เริ่มต้นบริษัท

ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกๆ คน

Sandwich

มาตรฐานการผลิต

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต จากระทรวงสาธารณสุข

Sandwich

วิสัยทัศน์

ผลิตสินค้าอยู่ภายใต้มาตรฐาน GMP

Sandwich

คุณภาพระดับสากล

วัตถุดิบ นำเข้าจากต่างประเทศ


วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐาน GMP ที่ผ่านการตรวจสอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในราคาที่สมเหตุสมผล