×

LOGIN

สมัครสมาชิกใหม่
กรณีลืมรหัสผ่านกรุณา คลิ๊กที่นี่.
×

Shopping Cart : 1

×

LANGUAGE


เกี่ยวกับบริษัท
Sandwich

เริ่มต้นบริษัท

ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกๆ คน

Sandwich

มาตรฐานการผลิต

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิต จากระทรวงสาธารณสุข

Sandwich

วิสัยทัศน์

ผลิตสินค้าอยู่ภายใต้มาตรฐาน GMP

Sandwich

คุณภาพระดับสากล

วัตถุดิบ นำเข้าจากต่างประเทศ


คุณภาพระดับสากล

 มาตรฐานวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP